இணையதளத்தின் நோக்கம்

TNPSC தேர்வர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பொது அறிவு, பொதுத் தமிழ் தொடர்பான தலைப்புகளில் தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து புதிய தலைப்புகளின் கீழ் பொது அறிவு தகவல்களும், வினாவிடைகளும் சேர்க்கபட்டுவருகின்றன. இந்த இணையதளம் TNPSC Exam க்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் ஒருங்கிணைத்து தொகுத்து வழங்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
Learn More

TNPSC Group 4
Online Class Details

STUDY MATERIALS and weekly TESTS

PART A கட்டாயத் தமிழ் மொழித் தகுதி 100% வெற்றி உறுதி..!

Special Training for General Knowledge & Current Affairs

Special Free Materials and Test batches

Daily Test (Class Topics) & Weekly Test (All Weeks)

Syllabus wise Topic Test (After Completion of All Units)

Full Mock Tests

Learn More

Our achievements

Replenish him third creature and meat blessed void a fruit gathered you’re, they’re
two waters own morning gathered greater shall had behold had seed.

Total Materials

0+

Total Student

0K+

Mock Test

0+